Congres 105

Moties & Amendementen

PM 105.102

Kamerportefeuille 'voedsel, landbouw en biodiversiteit'

Indiener
Marleen van der Meulen e.a.
Woordvoerder
Marleen van der Meulen
Stemadvies
Ontraden
Resultaat
Verworpen

Het D66 congres op zaterdag 28 januari 2017 bijeen te Nieuwegein,

constaterende dat:

  • de onderwerpen voedsel, landbouw en biodiversiteit veel raakvlakken hebben;
  • dit stuk voor stuk complexe onderwerpen zijn, die volop in de belangstelling staan;

overwegende dat:

  • deze onderwerpen, gezien de verwachte bevolkingstoename en klimaatverandering een voortvarende aanpak verlangen;
  • deze onderwerpen integraal benaderd moeten worden;
  • dit tot nu toe niet vanzelfsprekend is;

verzoekt de Tweede Kamerfractie om:

  • bij het samenstellen van de portefeuilles van Kamerleden de onderwerpen 'voedsel, landbouw en biodiversiteit' tot één portefeuille te maken;

en gaat over tot de orde van de dag.