Congres 105

Moties & Amendementen

PM 105.203

Herstel cultuurbudget

Indiener
ARV Gelderland
Woordvoerder
Marian Louppen
Stemadvies
Ontraden
Resultaat
Verworpen

Het D66 congres op zaterdag 28 januari 2017 bijeen te Nieuwegein,

constaterende dat:

  • destijds met grote afschuw is gereageerd op de korting op het cultuurbudget geëist door de PVV als gedoogpartner van het toenmalig kabinet;
  • gevolgen van die korting tot op de dag van vandaag inderdaad desastreus zijn;

overwegende dat:

  • de geloofwaardigheid vereist dat de toen beleden afkeer van deze korting leidt tot een herstelbeweging, zeker nu het economisch weer wat beter gaat;

verzoekt de Tweede Kamerfractie:

  • zich sterk te maken voor een substantiële ophoging van het cultuurbudget , waarvan,  gezien de scheve verdeling van het budget over het land, in eerste instantie de provincies buiten de Randstad zouden moeten profiteren;

en gaat over tot de orde van de dag.