Congres 105

Moties & Amendementen

PM 105.205

Gelden Jeugdzorg en WMO

Indiener
Thema-afdeling Senioren & Samenleving
Woordvoerder
Abel Nijdam
Stemadvies
Ontraden
Resultaat
Verworpen

Het D66 congres op zaterdag 28 januari 2017 bijeen te Nieuwegein,

constaterende dat:

  • volgens een overzicht van het ministerie van Binnenlandse Zaken van 6 november 2016 op basis van gegevens van gemeenten zelf, blijkt dat 371 van de 393 gemeenten in 2015 veel geld (€ 1.18 Miljard) hebben overgehouden van het budget dat ze van het rijk kregen voor maatschappelijke ondersteuning en jeugdzorg;
  • sommige gemeenten dit geld dit niet exclusief oormerken voor het sociale domein, maar breder inzetten voor bijvoorbeeld cultuur, sport en onderwijs;

overwegende dat:

  • er in de media geregeld negatieve berichten zijn te lezen over de kwaliteit van de Jeugdzorg en/of WMO bij gemeenten;
  • ex-patiënten in ziekenhuizen bedden bezetten omdat dat bijvoorbeeld de thuiszorg niet goed blijkt te zijn geregeld;
  • burgers en gemeenten kennelijk nog niet gewend zijn aan de nieuwe regelingen;
  • het soms door gemeentebestuurders gebruikte argument als zou het niet uitmaken uit welke kolom of pot de zorg wordt betaald natuurlijk zeer zwak is omdat daarmee geld bedoeld voor de zwakkeren (mede) voor andere doelgroepen kan worden gebruikt en dan niet meer volledig beschikbaar is voor die zwakkeren;
  • de ‘overgehouden gelden’ voor jeugdzorg en WMO zijn bedoeld en daarom niet zouden moeten worden toegevoegd aan de algemene middelen of ‘breder ingezet worden’ voor bijvoorbeeld cultuur, sport of onderwijs;

verzoekt de Tweede Kamerfractie:

  • zich sterk te maken voor het op lokaal niveau laten oormerken van ‘overgehouden gelden’ voor jeugdzorg en WMO voor het sociale domein;

en gaat over tot de orde van de dag.