Congres 107 in Rotterdam

Moties & Amendementen

AOM 107.03

D66 landelijk congres in Brussel

Indiener
Thema-afdeling Europa en AAV Belgie & Luxemburg
Woordvoerder
Fons van der Ham / Anita Pannebakker
Stemadvies
Ontraden
Resultaat
Aangenomen

Het D66 congres op zaterdag 3 maart 2018 bijeen te Rotterdam,

constaterende dat:

  • het beleid is om Landelijke D66 congressen op locaties te organiseren die op maximaal één uur reisafstand vanaf Utrecht Centraal liggen;
  • dat in het jaar 2019 de verkiezingen voor het Europees Parlement plaatsvinden;
  • Brussel de facto de hoofdstad van Europa is;
  • dat het congres in Leeuwarden heeft laten zien dat een afwijking van de regel voor reisafstand geen invloed heeft op het aantal bezoekers;
  • dat een dergelijke unieke situatie de komende 5 jaar niet opnieuw zich zal voordoen;

overwegende dat:

  • dat het jaar 2019 in het teken staat van de verkiezingen voor het Europees Parlement;
  • dat een dergelijke unieke situatie de komende 5 jaar niet opnieuw zich zal voordoen;
  • D66 de partij bij uitstek is die Europa hoog in het vaandel heeft staan en 2019 dus een prachtig jaar is voor D66 leden om de hoofdstad van Europa te bezoeken;
  • dat Brussel zowel per auto als openbaar vervoer vanuit heel Nederland goed te bereiken is en beschikt over een prima congresaccommodatie en over goede hotelaccommodaties;

verzoekt het Landelijk Bestuur:

  • van het locatiebeleid af te wijken en één van de congressen in aanloop naar de Europese verkiezingen van 2019 in Brussel te organiseren;

en gaat over tot de orde van de dag.