Congres 105

Moties & Amendementen

APM 105.01

Collegegeld

Indiener
Stefan Wirken e.a.
Woordvoerder
Stefan Wirken
Stemadvies
Neutraal
Resultaat
Aangenomen

Het D66 congres op zaterdag 28 januari 2017 bijeen te Nieuwegein,

constaterende dat:

  • Studeren met het leenstelsel duurder is geworden;
  • het collegegeld de afgelopen jaren verhoogd is, veel meer dan louter een inflatiecorrectie;
  • de jaarlijkse verhoging van het collegegeld niet meer gecorrigeerd wordt door een jaarlijkse verhoging van de basisbeurs, nu deze basisbeurs niet meer bestaat;

overwegende dat:

  • D66 een onderwijspartij heet te zijn en deze naam met eer draagt;
  • er met het leenstelsel in het publieke debat kritiek leeft op D66 als onderwijspartij;
  • de toegankelijkheid van het onderwijs belangrijk is;
  • rechtszekerheid voor beginnende studenten erg belangrijk is en deze rechtszekerheid nu ontbreekt;

verzoekt de Tweede Kamerfractie: 

  • actief te pleiten voor het bevriezen van het collegegeld per cohort studenten zodat studenten de zekerheid hebben dat ze voor een vast bedrag hun meerjarige studie kunnen doen;

en gaat over tot de orde van de dag.