Congres 105

Moties & Amendementen

PM 105.101

Aandacht voor defensie

Indiener
Thema-afdeling Internationale Veiligheid & Defensie
Woordvoerder
Michiel Struijk
Stemadvies
Ontraden
Resultaat
Aangenomen

Het D66 congres op zaterdag 28 januari 2017 bijeen te Nieuwegein,

constaterende dat:

  • de internationale veiligheidssituatie de afgelopen jaren sterk is verslechterd;
  • de krijgsmacht als gevolg van jarenlange bezuinigingen in slechte staat verkeert;
  • steeds meer mensen zich zorgen maken over de staat van de Nederlandse krijgsmacht;

voorts constaterende dat:

  • het beleidsterrein defensie in het verleden minder aandacht heeft gekregen bij D66 dan andere beleidsterreinen;
  • er in het verkiezingsprogramma slechts 4 pagina’s zijn gewijd aan defensie-gerelateerde onderwerpen;

overwegende dat:

  • dat de principes van goed bestuur een degelijk en consistent defensiebeleid vergen;
  • een sterke krijgsmacht onontbeerlijk is voor het behoud van internationale vrede en veiligheid;
  • het beleidsterrein defensie opnieuw ondergesneeuwd dreigt te raken in de aankomende verkiezingscampagne;

verzoekt het Landelijk Bestuur om:

  • om binnen de partij te streven naar een evenwichtige verdeling van aandacht voor de verschillende beleidsterreinen;
  • D66 nadrukkelijker te profileren als een partij die zich óók hard maakt voor een sterke krijgsmacht;

en gaat over tot de orde van de dag.