Congres 105

Kandidaten

Wouter Saes

Geschillencollege
(lid)
  • Geboortedatum: 07 January 1990
  • Woonplaats: Utrecht

Wat is uw beroep of maatschappelijke functie? 

Beleidsmedewerker bestuurszaken Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) 

Wat is uw huidige functie binnen of namens D66? 

  • Redactielid Idee
  • Spreker Van Mierlo Stichting 

Vroegere functie(s) binnen of namens D66 

  • Maart 2011 - Maart 2015: Lid Provinciale Staten Gelderland
  • September 2010 - December 2010: Lid programmacommissie D66 Gelderland
  • September 2009 - Maart 2011: Steunfractielid D66 Gelderland 

Andere maatschappelijke functies 

Algemeen Bestuurslid: Badmintonvereniging DVS-Koto Misi, Utrecht 

Bent u momenteel lid van een vertegenwoordigend lichaam? 

Nee 

Heeft u voor een andere partij dan D66 een vertegenwoordigende- of partijfunctie vervuld? 

Nee 

Motivatie 

Graag wil ik mij kandidaat stellen voor de vacature 'lid geschillencommissie' voor D66! Ik geloof dat een goede basisstructuur op lokaal en regionaal niveau niet alleen essentieel is voor een professionele organisatie, maar ook bloeiende vereniging. Juist daarom is het belangrijk dat lokale afdelingen in hun kracht staan en de mogelijkheid krijgen om te groeien en bloeien. Helaas is het zo, dat waar gewerkt wordt ook fouten worden gemaakt. Ook kunnen er altijd conflicten ontstaan. Het is dan belangrijk dat in zulke gevallen van buitenaf meegeholpen wordt aan een oplossing. Graag lever ik hieraan een bijdrage, vanuit mijn ervaring met zowel grote als kleine afdelingen op lokaal en regionaal niveau!