Congres 105

Kandidaten

Wietske Veltman

Landelijk Bestuur
(portefeuille vereniging, afdelingen en regio’s)
  • Geboortedatum: 29 October 1978
  • Woonplaats: Oegstgeest

Wat is uw beroep of maatschappelijke functie? 

Interim manager/ bestuursadviseur. Momenteel Afdelingsmanager Sociaal Domein, gemeente Katwijk. 

Wat is uw huidige functie binnen of namens D66? 

  • Voorzitter verkiezingsprogramma Oegstgeest
  • Permanente Programmacommissie Zuid-Holland, thema bestuurskracht 

Vroegere functie(s) binnen of namens D66 

  • 2015 Kwartiermaker portefeuille politiek regiobestuur D66 Groningen
  • 2014 – 2015 Programmacommissie D66 Provinciale Staten Groningen 

Andere maatschappelijke functies 

  • 2008 – 2010 bestuurslid Stichting Haagse Jeugd Clubhuizen De Mussen 

Bent u momenteel lid van een vertegenwoordigend lichaam? 

Nee 

Heeft u voor een andere partij dan D66 een vertegenwoordigende- of partijfunctie vervuld? 

Nee 

Motivatie 

D66 groeit. Geweldig dat zoveel mensen idealen delen. Een grotere partij betekent bewuster dichtbij leden blijven, hen kennen. Regionale en lokale afdelingen zijn daar cruciaal in. Daarom wil ik mij in het landelijk bestuur graag inzetten voor de vereniging, voor de verbinding binnen D66. Ik geloof in een overheid die midden in de samenleving staat en een democratie waarin inwoners actief betrokken zijn. Dat is de leidraad in mijn werk. Daarom ben ik lid van D66.

Voor D66 ben ik graag op straat In gesprek met... en zowel in de provincie Groningen als in Oegstgeest heb ik me ingezet voor o.a. verkiezingsprogramma's. Juist omdat politiek voor mij dichtbij begint wil ik graag naar het Landelijk Bestuur. 

De afgelopen periode heeft het landelijk bestuur veel geïnvesteerd in de vereniging. O.a. door lokale en regionale D66ers actief bij elkaar te brengen. Graag werk ik mee aan een volgende stap. Met steeds meer leden en overal in Nederland bestuurders en volksvertegenwoordigers is onze partij een krachtig netwerk. Met elkaar komen we tot resultaten: via gemeenten, provincies, landelijk en juist ook buiten de politiek. De basis blijft D66'ers die zich verbonden voelen en willen bijdragen aan zaken die zij belangrijk vinden.

Anderen noemen mij een bruggenbouwer. Verbinder tussen bestuurders onderling of met hun fractie, ambtelijke organisatie, maatschappelijke partijen. Zowel op inhoud als tussen mensen. Mijn werkwijze is een open en gelijkwaardige sfeer creëren; ruimte geven aan ieders verhaal; mensen stimuleren in wat hen drijft. Menigmaal heb ik zo gezorgd dat mensen hun rol pakten en resultaten weer kwamen. Bij politiek horen emoties en dus soms brandjes. Het mooist vind ik mensen bij elkaar brengen om samen te bouwen aan de toekomst van D66.