Congres 108 in 's-Hertogenbosch

Kandidaten

Tjeerd Dierckxsens

Landelijk Bestuurslid Portefeuille Internationaal
  • Geboortedatum: 07 april 1978
  • Woonplaats: Den Haag

Huidige functie binnen of namens D66:
Landelijk Bestuurslid, portefeuille Internationaal Secretaris

Vroegere functies binnen of namens D66:
2013-2016 Voorzitter afdeling Den Haag
2010-2011 Lid campagneteam Provinciale Statenverkiezingen Zuid Holland
2005-2006 Internationaal secretaris Jonge Democraten
2004-2005 Lid internationale commissie Jonge Democraten


Andere maatschappelijke functies:
2016-heden Supervisory board Engineers Without Borders The Netherlands

Bent u momenteel lid van een vertegenwoordigend lichaam?
Nee

In het verleden actief geweest voor een andere partij?
Nee

Motivatie
Drie jaar geleden werd ik verkozen voor deze functie en sindsdien is er een hoop gebeurd. We kregen te maken kregen met een referendum over het associatieverdrag met Oekraïne, er vonden grote discussies plaats over vluchtelingen én we gingen meeregeren op landelijk niveau. Mijn persoonlijke doel is steeds geweest om het werk van D66 Internationaal te koppelen aan de actualiteit. Want internationale ontwikkelingen hebben grote invloed op onze landelijke én lokale politiek.

Daarom vond ik het belangrijk dat jonge Oekraïense parlementariërs en activisten meedraaiden in onze campagne voor het referendum, zodat zij hun verhalen konden delen met Nederlandse stemmers. Ik ben ook blij dat een groot aantal D66-raadsleden en Tweede Kamerleden een bezoek heeft gebracht aan vluchtelingenkampen aan de randen van Europa, waar ze met eigen ogen konden ervaren hoe een vluchtelingenkamp nu écht is. Iets dichterbij ben ik nu samen met de thema-afdeling Europa en de afdeling Brussel bezig om ons Europa-congres te organiseren.

Het bouwen van internationale relaties is voor D66 altijd een essentieel onderdeel geweest. Om mee te kunnen praten over internationale politiek, maar vooral ook om verder te kijken dan onze nationale horizon. De banden met onze zusterpartijen in Europa en de rest van de wereld moeten we daarom koesteren en onderhouden. Daar heb ik mij vol voor ingezet in de afgelopen drie jaren. We zijn hard aan het werk om de komende vijf jaar in het Europees parlement een zo groot mogelijke pro-Europese liberale fractie te krijgen. Zowel in Nederland als in de andere EU-lidstaten is verkiezingswinst voor sociaal-liberalen hiervoor de basis.

Ik heb de afgelopen vijftien jaar in veel verschillende rollen binnen onze partij gewerkt aan een sterk D66. Graag zet ik mijn werk in het Landelijk Bestuur in de rol van internationaal secretaris nog drie jaar voort. Daarom vraag ik om uw steun.