Congres 105

Kandidaten

Thomas van Kuipers

Landelijk Bestuur
(penningmeester )
 • Geboortedatum: 05 June 1974
 • Woonplaats: Utrecht

Wat is uw beroep of maatschappelijke functie?  

Intelligence consultant / analytical expert (ICT-sector).

In de praktijk werk ik als senior Business Intelligence adviseur bij DIKW Consulting, waarbij ik opdrachten ontvang van verschillende type klanten. De soort klanten zijn bank-, pensioen- en zorgverzekeraars, de overheid en kredietbeoordelaars in de woningbouw en de financiële dienstverlening. Daarnaast ben ik actief bezig met het opzetten van innovatieve bedrijfsconcepten zoals BI services, netwerkcontacten leggen en kennisdeling aansturen en verzorgen. 

Wat is uw huidige functie binnen of namens D66? 

 • 2014-heden - Lid landelijke Financiële Commissie D66.
 • 2012-heden - Lid thema afdeling Economie.
 • Lid werkgroep Ondernemen/ZZP en de fiscale werkgroep.

Naast masterclasses, actief meedenken in andere werkgroepen, campagnes en afdelingsvergaderingen. 

Vroegere functie(s) binnen of namens D66 

 • 2013-2014 Lid werkgroep Duurzame economie en werkgroep Hervorming financiële markten.
 • 2010 Kandidaat gemeenteraad Utrecht.
 • 2003-2004 Lid Jonge Democraten 

Andere maatschappelijke functies 

 • 2016-heden Lid kascommissie tennisvereniging At Risk.
 • 2015-heden Lid kascommissie vereniging van onroerend goed onderzoekers nederland (VOGON).
 • 2013-2014 Docent ‘Integratie: Informatica, bedrijfseconomie en presenteren’ Universiteit Leiden opleiding I&E.
 • 2009-2014 Lid klankbordgroep Prorail project ‘Randstadspoor’ Utrecht Lunetten.
 • 2007-2010 Lid ondernemingsraad consultancy bedrijf Atos Origin (9000 medewerkers).
 • vz. financiële commissie OR, vz. privacy commissie COR, lid welzijnscommissie COR.
 • 2003-2014 Eenmanszaak. Op administratief gebied de implementatie van de bedrijfsadministratie en de boekhouding.
 • 2001-2010 Voorzitter Ledenadministratie, contributie-inning en IT bij tennisvereniging At Risk (1000 leden)
 • 1995-2000 Penningmeester en secretaris beleggingsvereniging B&R Utrecht.
 • 1995-2001 Verschillende studentvertegenwoordigingen Universiteit Utrecht en vereniging van universiteiten VSNU.

Opleidingen: Executive MBA bij RSM Erasmus University en Informatica met minor Economie University Utrecht. Wiskunde University Utrecht (niet afgerond na propedeuse). 

Bent u momenteel lid van een vertegenwoordigend lichaam? 

Nee 

Heeft u voor een andere partij dan D66 een vertegenwoordigende- of partijfunctie vervuld? 

Nee 

Motivatie 

Beste democraten / medeleden,

Ik ben enthousiast om mij nog meer in te zetten voor de partij. Specifiek om het goede werk van de huidige bestuurder voort te zetten en om een aantal aspecten te verbeteren, waaronder de communicatie richting de leden en de afdelingen. Waarom mij? Ik kan mij zowel met de grote lijnen als met details bezighouden, daar haal ik mijn energie uit. Ik ben veelzijdig, op technisch-economisch vlak kan ik me bezig houden met databases en rapportage voorziening als ook pensioenen en vastgoed. Het aansturen van het Landelijk Bureau op organisatorisch-procesmatig gebied kan ik door mijn MBA opleiding en OR ervaring. Daarnaast ben ik ook sociaal ingesteld; ik vind teambuilding belangrijk, ik geef graag (carrière)-advies en indien nodig spreek ik (belangrijke) mensen aan. (On)gevraagd advies geven, initiatief nemen en doorzettingsvermogen kenmerken mij. 

Ik ben sinds 2003 lid van D66 en momenteel actief in de Financiële Commissie. Ik heb een aantal ideeën hoe de partij financieel en procesmatig verbeterd kan worden. Zo wil ik de inzichten in financiële cijfers uitbouwen met grafische overzichten. Dit vergroot de mogelijkheden tot (bij)sturing van de partij, zodat meer (bestuurs)leden kunnen deelnemen aan de besluitvorming. Om te bepalen hoe we de beste keuzes maken, hecht ik groot belang aan samenwerking met de partij afdelingen. Een kritisch constructieve houding, pragmatisme én strategisch perspectief zijn daarbij belangrijke voorwaarden voor alle deelnemers.

Ik vind dat we in 2017 met D66 moeten doorpakken. Sinds vorig jaar is de wereld meermalen opgeschud en raakt verder verwijderd van onze sociaal-liberale idealen. Zetten we het populisme voort, of houden we het systeem democratisch en uitgebalanceerd? We gaan optimistisch aan de slag. Een gezonde (financiële) partij met de blik vooruit is daarbij van groot belang. Om hierbij de partij van dienst te zijn vraag ik uw steun.

Stem Thomas van Kuipers.