Congres 107 in Rotterdam

Kandidaten

Thessa van der Windt

Voorzitter Geschillencollege
 • Geboortedatum: 07 juli 1973
 • Woonplaats: Haarlem

Beroep of maatschappelijke functie:

 • Advocaat

Huidige functie binnen of namens D66:

 • 2017-heden kandidaat Gemeenteraad Haarlem (6)
 • 2014-heden Lid Geschillencollege D66
 • 2010-2013 Voorzitter Bestuur D66 Haarlem
 • 2009-2010 Lid Campagnecommissie D66 Haarlem
 • 2000-2005 Lid Bestuur D66 Leiden
 • 2017-heden RvT Stichting Pro Senectute
 • 2017-heden RvT Nu'91
 • 2016-heden METC NKI-AvL
 • 2016-heden Bestuur Stichting Atheneum College Hageveld
 • 2015-heden Medezeggenschapsraad Montessori College Aerdenhout

Vroegere functies D66:

 • 2016-2017 Voorzitter Programmacommissie D66 Haarlem

Andere maatschappelijke functies:

 • 2017-heden RvT Stichting Gemiva-SVG

Lid van een vertegenwoordigend lichaam?

 • Nee

Namens een andere partij dan D66 een functie vervuld?

 • Nee 

Toelichting op kandidatuur:

De afgelopen drie jaar ben ik met veel plezier lid geweest van het Geschillencollege van D66. In die tijd heb ik veel geschillen behandeld, meestal als voorzitter van de behandelende kamer van het Geschillencollege. Vanuit die ervaring heb ik een duidelijke visie op welke wijze het Geschillencollege geschillen nog professioneler kan afdoen:

 • Opleidingstraject voor nieuwe leden
 • Uitwisselen kennis van (eerdere) uitspraken van het Geschillencollege
 • Op peil houden relevante kennis voor geschillenbeslechting

Als advocaat en voormalig rechter weet ik hoe belangrijk het is dat een Geschillencollege een zaak goed behandeld. Ik hoop dat ik op uw stem mag rekenen om - samen met de overige leden van het Geschillencollege - ervoor te zorgen dat het Geschillencollege in de toekomst nog beter zijn werk kan doen.