Congres 108 in 's-Hertogenbosch

Kandidaten

Robert van Zijl

Geschillencollege lid
  • Geboortedatum: 09 oktober 1969
  • Woonplaats: Poortugaal

Huidige functie:
Afdelingshoofd en plv directeur bij een gemeente

Huidige functie binnen of namens D66:
-

Vroegere functies binnen of namens D66:
-

Andere maatschappelijke functies:
Tot maart 2018 was ik raadslid in de gemeente Albrandswaard. Dit was voor een lokale partij. In Albrandswaard is D66 niet vertegenwoordigd. Het streven is om in 2020 wel een vertegenwoordiging van D66 te hebben.

Bent u momenteel lid van een vertegenwoordigend lichaam?
Nee

In het verleden actief geweest voor een andere partij?
Ja

Zo ja, voor welke partij en welke functie(s)?
Raadslid voor een lokale partij in Albrandswaard

Motivatie
Als afdelingshoofd en voormalig raadslid bij een gemeentelijke organisatie weet ik hoe belangrijk het is om in het geval van een geschil op een onafhankelijke en verbindende wijze tot een slagvaardige en gedragen oplossing te komen voor alle partijen. Ik vind het erg leuk om daar een bijdrage aan te mogen leveren. Met mijn leidinggevende ervaring, verbindende competenties en analytische vermogen, ben ik goed in staat om invulling te geven aan de functie van lid van de Geschillencommissie.

U vraagt iemand met een juridische achtergrond. Ik heb een HBO opleiding gevolgd richting: economisch-juridisch, propedeuse Nederlands recht behaald en master Bestuurskunde.