Congres 105

Kandidaten

Peter Bekker

Geschillencollege
(lid)
  • Geboortedatum: 23 August 1969
  • Woonplaats: IJsselstein

Wat is uw beroep of maatschappelijke functie? 

Teammanager bij een verzekeraar 

Wat is uw huidige functie binnen of namens D66? 

Raadslid 

Vroegere functie(s) binnen of namens D66 

Lid Geschillencommissie 2014 tot heden 

Bent u momenteel lid van een vertegenwoordigend lichaam? 

Ja, gemeenteraad 

Heeft u voor een andere partij dan D66 een vertegenwoordigende- of partijfunctie vervuld? 

Nee 

Motivatie 

De afgelopen jaren ben ik lid geweest van de geschillencommissie. Wij hebben als D66 het geluk gehad weinig geschillen te hebben. Hierdoor heb ik nog geen actieve bijdrage kunnen verlenen bij geschillen. De komende jaren, hoop ik dat wij deze rust als partij blijven behouden. In geval van een geschil wil ik graag hier mijn bijdrage in leveren om op een zo objectief mogelijke wijze het geschil met elkaar te bekijken. Bij voorkeur kijken of het geschil onderling opgelost kan worden. Zo niet, dan met een weloverwogen oordeel te komen.