Congres 105

Kandidaten

Michiel van der Eng

Landelijk Bestuur
(penningmeester)
 • Geboortedatum: 18 August 1973
 • Woonplaats: Leiderdorp

 Wat is uw beroep of maatschappelijke functie? 

Rijksambtenaar 

Wat is uw huidige functie binnen of namens D66? 

 • Lid programmacommissie D66 Leiderdorp

Vroegere functie(s) binnen of namens D66 

 • April 2010-november 2016: wethouder voor de gemeente Leiderdorp
 • September 2013-September 2016: bestuurslid Bestuurdersvereniging D66
 • Voorjaar 2014: campagneleider D66 Leiderdorp en co-formateur coalitie Leiderdorp
 • Januari 2009-April 2010: Afdelingsvoorzitter D66 Leiderdorp en Zoeterwoude 

Andere maatschappelijke functies 

 • September 2012 - november 2016: bestuursvoorzitter openbaar lichaam Servicepunt71 (gemeenschappelijke regeling die HRM, financiën, inkoop, juridische zaken, ICT verzorgt voor Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest en Zoeterwoude)
 • Januari 2009 – april 2010: kwartiemaker, vervolgens afdelingshoofd, ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 • Januari 2004 – december 2008: senior beleidsmedewerker Strategie, Planning & Coördinatie, ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 • Maart 1999 – december 2003: juridisch adviseur en adviseur strategie & coördinatie, Onafhankelijke Post- en Telecommunicatieautoriteit (OPTA) 

Bent u momenteel lid van een vertegenwoordigend lichaam? 

Nee 

Heeft u voor een andere partij dan D66 een vertegenwoordigende- of partijfunctie vervuld? 

Nee 

Motivatie 

D66 staat politiek en organisatorisch voor interessante uitdagingen. Voor mij staat stabiliteit en continuïteit van de partij voorop, en de financiën moeten daar ruimte aan bieden. Desondanks zullen de ambities altijd groter zijn dan wat we kunnen betalen. Dat wordt dus zoeken naar evenwicht en draagvlak bij het maken van keuzes. Daar heb ik ervaring mee en daarom stel ik mij kandidaat. Als bestuurslid van de Bestuurdersvereniging van D66 (tot september 2016) heb ik mij de afgelopen jaren sterk gemaakt voor een digitaal communicatieplatform (Agora) voor alle D66-bestuurders. Tot voor kort was ik werkzaam als wethouder van o.a. financiën en bedrijfsvoering voor de gemeente Leiderdorp namens D66. Graag wil ik die bestuurlijke ervaring en kennis van financiën en bedrijfsvoering inzetten voor de vereniging. Mijn motto: op tijd en binnen budget!