Congres 107 in Rotterdam

Kandidaten

Menno Witteveen

Voorzitter Financiële Commissie
  • Geboortedatum: 26 augustus 1954
  • Woonplaats: Den Haag

Beroep of maatschappelijke functie:

Managing Partner DIF. DIF is een investeringsmaatschappij in renewable energy en infrastructurele projecten in Europa, Noord Amerika en Australië

Huidige functie binnen of namens D66:

  • Voorzitter Financiële Commissie

Vroegere functies D66:

  • Gemeenteraadslid Leiden 1978 -1982

  • Penningmeester Landelijk Bestuur 2003 – 2011

Andere maatschappelijke functies:

  • Bestuurslid Fonds voor Geld- en Effectenwezen

  • Voorzitter Cleveringa Comité Den Haag
  • 
Lid Curatorium Leerstoel Geschiedenis van het Nederlands

Lid van een vertegenwoordigend lichaam?

  • Nee

Namens een andere partij dan D66 een functie vervuld?

  • Nee

Toelichting op kandidatuur:

Graag zet ik nog een periode mijn werk voort als Voorzitter van de Financiële Commissie. Ik ken D66 vele jaren en heb in diverse bestuurlijke functies goede en slechte tijden van onze partij mee gemaakt. Op de achtergrond speelt de Financiële Commissie een belangrijke rol als adviseur van de Penningmeester en het Landelijk Bestuur voor de besteding van de altijd schaarse middelen. Naast mijn kennis van de partij in al haar geledingen heb ik als financiële man uit het bedrijfsleven voldoende kennis en ervaring om met de Financiële Commissie de Penningmeester daarbij te ondersteunen en waar nodig weerwoord te geven. Beste leden, vandaag ben ik helaas niet op het congres en ik hoop dat deze toelichting u voldoende vertrouwen geeft om mij nogmaals te verkiezen.