Congres 105

Kandidaten

Mark van Glabbeek

Landelijk Bestuur
(penningmeester)
  • Geboortedatum: 28 June 1992
  • Woonplaats: Eindhoven

Huidig beroep of maatschappelijke functie

Belastingadviseur EY

Huidige functie binnen of namens D66

  • Bestuurslid Campagne & Communicatie D66 Eindhoven
  • Voorzitter overlegtafel campagne metropoolregio Eindhoven
  • Lid werkgroep governance tbv D66 Eindhoven verkiezingsprogramma 2018-2022

Vroegere functie(s) binnen of namens D66

n.v.t.

Andere maatschappelijke functies 

  • Voorzitter stichting Strijp-S Buiten
  • Penningmeester stichting MijnSAS-3
  • Vrijwilliger buurtpreventie Strijp-S

Bent u momenteel lid van een vertegenwoordigend lichaam? 

Nee

Heeft u voor een andere partij dan D66 een vertegenwoordigende- of partijfunctie vervuld?

Nee

Motivatie 

D66 is sinds 2006 enorm gegroeid in zetel- en ledenaantallen. De partij is professioneler geworden en we beschikken over goede bestuurders en volksvertegenwoordigers. De afgelopen jaren is er hard gewerkt om de partij financieel ook op de rit te krijgen. De (nieuwe) penningmeester van D66 heeft de taak de partij de komende jaren van een financieel fundament te voorzien zodat we een duurzame en stabiele toekomst tegemoet gaan en we onze ambities kunnen verwezenlijken. Het lijkt me een uitdaging en een eer om daaraan bij te dragen. Met mijn bestuurlijke ervaring en professionele achtergrond denk ik D66 hierbij een stap verder te kunnen helpen.