Congres 105

Kandidaten

Marion Gout-van Sinderen

Geschillencollege
(lid)
  • Geboortedatum: 26 March 1954
  • Woonplaats: Wassenaar

Wat is uw beroep of maatschappelijke functie? 

Algemeen Directeur/voorzitter Bestuur medisch Specialisten Noord West 

Wat is uw huidige functie binnen of namens D66? 

Geen 

Vroegere functie(s) binnen of namens D66 

Lid Buitenlandcommissie (data niet bijgehouden, was jaren tachtig) 

Andere maatschappelijke functies 

  • Voorzitter Cultuurpodium De Boerderij, Zoetermeer
  • Voorzitter Intercoach (expertisecentrum collega-coaching binnen de Overheid)
  • Lid Raad van Commissarissen woningcorporatie Ymere 

Bent u momenteel lid van een vertegenwoordigend lichaam? 

Nee 

Heeft u voor een andere partij dan D66 een vertegenwoordigende- of partijfunctie vervuld? 

Nee 

Motivatie 

Vanuit mijn huidige en functies en eerder vervulde functies heb ik veel ervaring opgedaan bij conflictbemiddeling. Die ervaring stel ik graag beschikbaar aan onze partij, ik ben erg gemotiveerd om daar tijd voor vrij te maken. 

Bij Intercoach ben ik behalve voorzitter ook actief als executive coach. Daarbij komt het effectief hanteren van conflicten regelmatig aan de orde. Het lukt mij vaak om, in intensief overleg met betrokkenen, in geval van een conflict met werkzame oplossingen te komen.