Congres 105

Kandidaten

Lia de Ridder

Landelijk Bestuur
(portefeuille vereniging, afdelingen en regio’s)
 • Geboortedatum: 03 February 1965
 • Woonplaats: Oegstgeest

Wat is uw beroep of maatschappelijke functie? 

Adviseur op het gebied van samenwerking 

Wat is uw huidige functie binnen of namens D66? 

 • Lid Regiobestuur D66 Zuid Holland sinds 2013
 • Lid bestuur i.o. alumninetwerk sinds 2016 

Vroegere functie(s) binnen of namens D66  

 • 1997-1999: bestuurslid afdeling Groningen
 • 1999-2002: Statenlid Groningen (2000-2002: tevens fractievoorzitter)
 • 2002-2003: Fractiemedewerker Tweede Kamerfractie en landelijk campagneleider PS2003
 • 2003-2006: Afdelingsvoorzitter D66 Rijnland (Oegstgeest en Katwijk)
 • 2006-2010: Fractievoorzitter Progressief Oegstgeest (D66, PvdA en Groen Links)
 • 2010-2012: Wethouder Oegstgeest (namens progressief Oegstgeest)
 • 2013-2014: Wethouder Blaricum
 • 2014-2015: Wethouder Bussum 

Andere maatschappelijke functies 

 • Trainer 'de ervaring leert' ProDemos
 • Voorzitter Raad van Toezicht Zebrazorg, Vogelenzang
 • Voorzitter Stichting Dorpslab Oegstgeest
 • Kwartiermaker Duurzaam Dorp Oegstgeest 

Bent u momenteel lid van een vertegenwoordigend lichaam? 

Nee 

Heeft u voor een andere partij dan D66 een vertegenwoordigende- of partijfunctie vervuld?  

Ja 

Zo ja, voor welke partij en welke functie(s)? 

Progressief Oegstgeest, samenwerkingsverband D66, PvdA, Groen Links 

Motivatie  

Het profiel voor bestuurslid Vereniging, Afdelingen en Regio's is mij op het lijf geschreven.

Na een start in het afdelingsbestuur van de stad Groningen heb ik ervaring opgedaan als Statenlid in Groningen, fractiemedewerker in de Tweede Kamer, landelijk campagneleider voor de Provinciale Statenverkiezingen van 2003, afdelingsvoorzitter en fractievoorzitter in Oegstgeest en wethouder in Oegstgeest, Blaricum en Bussum.

Op dit moment ben ik lid van het regiobestuur van Zuid Holland met de portefeuille talentontwikkeling. In die rol ben ik contactpersoon voor de afdelingen in het noordelijk deel van de provincie, heb ik een talentencommissie opgericht en samen met de bestuursleden talentontwikkeling van Rotterdam, Den Haag en Leiden de D66 leergang Zuid Holland ontwikkeld, die afgelopen jaar gestart is. Een ondersteuningsteam voor de afdelingen, bestaande uit ervaren leden, is in oprichting.

Sinds mei 2016 werk ik ook mee aan de vormgeving van het Alumninetwerk, onder andere door oprichting van een team van regionale coördinatoren.

Dit heb ik enkel kunnen doen door goede samenwerking met anderen en door te luisteren naar de behoeften en mogelijkheden van actieve leden.

Graag zet ik mijn ervaring nu landelijk in voor de partij om de afdelingen en de regio's -de fundamenten van de partij- te ondersteunen en te helpen de verbindingen sterk te maken en soepel te houden.

ik ben altijd nieuwsgierig naar waar een nieuwe ontmoeting toe kan leiden en ben graag onderweg, dus kom met alle plezier ook bij jouw afdeling of regio op bezoek om te horen welke landelijke inzet van de partij jullie het beste kan ondersteunen.