Congres 105

Kandidaten

John Nederstigt

Landelijk Bestuur
(portefeuille talentontwikkeling & opleiding)
  • Geboortedatum: 12 November 1967
  • Woonplaats: Hoofddorp

Wat is uw beroep of maatschappelijke functie? 

Wethouder Duurzame Economische Ontwikkeling, Onderwijs en Innovatie, Afval, Water, Land- en Tuinbouw, Groot Groen en Recreatie, Jeugdzorg 

Wat is uw huidige functie binnen of namens D66? 

Wethouder Haarlemmermeer sinds 2010 

Vroegere functie(s) binnen of namens D66 

  • 2009 Programmacommissie Haarlemmermeer
  • 2010 Onderhandelingsteam D66 Collegevorming Haarlemmermeer
  • 2013 Programmacommissie Haarlemmermeer
  • 2014 Onderhandelingsteam D66 Collegevorming Haarlemmermeer 

Andere maatschappelijke functies  

  • 2008-2010 Jeugdtrainer (3 teams) MHC De Reigers
  • Raad van Advies Hogeschool InHolland/Haarlem 

Bent u momenteel lid van een vertegenwoordigend lichaam?  

Nee 

Heeft u voor een andere partij dan D66 een vertegenwoordigende- of partijfunctie vervuld?  

Nee 

Motivatie  

De afgelopen jaren heeft D66 zich enorm ontwikkeld en is op vrijwel alle fronten actiever, sterker en bepalender geworden. Met iedere stap hebben we lessen geleerd en zijn we verder gegroeid. We waren al een partij met mooie stevige wortels nu strekken we ook onze takken uit in iedere richting. Dit gaat niet vanzelf en vraagt zorg, tijd, energie en aandacht.

Veel heb ik mogen meemaken in mijn eigen (politieke) ontwikkeling. Ik heb veel geleerd onderweg, maar ook e.e.a. ontbeerd. Logisch, want de dynamiek ons werk; de politiek, vraagt om continue aanpassingen. Nieuwe mensen, nieuwe ideeën, nieuwe actualiteiten, nieuwe uitdagingen en nieuwe thema’s behoeven steeds weer geactualiseerde begeleiding in de vorm van trainingen, opleidingen en talentontwikkelingstrajecten. 

Ik vind dat ik nu mijn energie en ervaringen na bijna 7 jaar bestuurlijke ervaring in een dynamische gemeente als Haarlemmermeer ook kan inzetten om de functie van lid Landelijk Bestuur, portefeuille Talentontwikkeling en Opleiding met kennis en kracht in te vullen.

Door mijn (partij)werk kom ik op veel plaatsen en herken ik de behoefte om kennis te delen om zodoende talent te ontsluiten. Niet alleen jonge mensen, maar ook minder jonge mensen met dezelfde gedrevenheid die juist door goede opleidingsmogelijkheden zich ontwikkelen tot sterke loten aan onze stam. 

Ik zal in mijn positie alles en iedereen stimuleren en faciliteren om naast de jonge, landelijke toptalenten ook naar die lokale talenten; jong en oud. Daarnaast zal ik flink werk maken voor een brede verankering van actuele en toekomstige thema’s in de opleidingsprogramma’s en veel energie steken in het goed en aansprekelijk bereiken van de kiezers 

Het is mijn overtuiging dat deze stappen D66 zullen helpen om verder te ontwikkelen. Ik wil mij hier voor inzetten, zodat we de groei van onze partij het door kunnen zetten. Ik hoop op uw steun!