Congres 108 in 's-Hertogenbosch

Kandidaten

Jarno Groenveld

Landelijk Verkiezingscommissie Voorzitter
  • Geboortedatum: 21 januari 1996
  • Woonplaats: Houten

Huidige functie:
Student geschiedenis aan de Universiteit Utrecht

Huidige functie binnen of namens D66:
Lid Landelijke Verkiezingscommissie
Commissielid gemeenteraad Houten


Vroegere functies binnen of namens D66:

2017-2018 Lid gemeenteraad Houten
2017 Digitale ondersteuning interne verkiezingen (afdelingen Houten en Wijk bij Duurstede)
2017 Eindredacteur verkiezingsprogramma afdeling Houten
2013-2014, 2017-2018 Lid campagnecommissie afdeling Houten

Andere maatschappelijke functies:
-

Bent u momenteel lid van een vertegenwoordigend lichaam?
Nee

In het verleden actief geweest voor een andere partij?
Nee

Motivatie
De afgelopen jaren heb ik mij vooral ingezet op lokaal niveau, onder andere als raadslid in de gemeente Houten. Begin dit jaar werd ik door u verkozen als lid van de Landelijke Verkiezingscommissie. In die hoedanigheid heb ik de afgelopen maanden mogen bijdragen aan het organiseren van en toezicht houden op onze interne verkiezingen. Een zorgvuldige klus waarvoor ik de komende jaren graag de verantwoordelijkheid neem, als voorzitter van de Landelijke Verkiezingscommissie (LVC).

Op lokaal niveau heb ik de afgelopen jaren diverse afdelingen ondersteund bij het organiseren van de digitale, interne verkiezingen. In combinatie met mijn achtergrond in de Houtense gemeenteraad en mijn ervaring als zittend LVC-lid acht ik mijzelf daarmee de juiste persoon om deze functie te gaan vervullen. Tevens verwacht ik hiermee een bijdrage te kunnen leveren aan de continuïteit binnen de LVC, wat van belang is aangezien begin volgend jaar drie LVC-leden afscheid zullen nemen vanwege het einde van hun tweede termijn.

Mijn ambitie voor deze rol reikt verder dan slechts het 'letten op de tent'. Uit de evaluatie van de gemeenteraadsverkiezingen blijkt dat onze interne, democratische procedures menigmaal hebben geleid tot vragen, problemen en andere kwesties. Vooral voor kwetsbaarheden bij kleinere afdelingen kan en moet meer aandacht zijn. Wat mij betreft aanleiding genoeg om met elkaar het gesprek aan te gaan over hoe onze interne democratie er voorstaat en wat er verbeterd kan worden.

Graag vraag ik uw vertrouwen om deze uitdaging aan te mogen gaan.