Congres 105

Kandidaten

Henri Rouw

Financiële Commissie
(lid)
  • Geboortedatum: 02 September 1944
  • Woonplaats: Breda

Wat is uw beroep of maatschappelijke functie? 

Huidig:  Vicevoorzitter van de Studentenraad van de Open Universiteit en vanuit de medezeggenschap speciaal belast met de financiën en de begroting van de Universiteit.

Vorig: Oud-advocaat en 5 jaar lid van de Kascommissie van de Nederlandse Orde van Advocaten in het College van Afgevaardigden. Oud-docent Beroepsopleiding Advocatuur. 

Wat is uw huidige functie binnen of namens D66? 

Opnieuw weer D66 lid geworden eind oktober 2015 en sindsdien nog geen functie bekleed. 

Vroegere functie(s) binnen of namens D66 

In of omstreeks 1968/69 : secretaris van de afdeling Schiedam van D66. 

Bent u momenteel lid van een vertegenwoordigend lichaam? 

Nee 

Heeft u voor een andere partij dan D66 een vertegenwoordigende- of partijfunctie vervuld?  

Nee 

Motivatie 

Graag graaf ik namens de leden in de cijferbrij van begroting en realisatie. Ik let op de grote lijn maar schuw het detail niet. Een bestuur moet besturen. Dat kan een financiële commissie niet vervangen, maar over een zinnig beleid op geldelijk vlak meedenken, is iets dat ik met plezier zal doen. Mijn oorspronkelijk economische opleiding zal daar mee van doen hebben. Oude liefde roest nooit.