Congres 108 in 's-Hertogenbosch

Kandidaten

Eric Klaver

Landelijk Bestuurslid Portefeuille Projecten
  • Geboortedatum: 16 mei 1969
  • Woonplaats: Amsterdam

Huidige functie:
Trainer en auditor voor geneesmiddelenonderzoek als zelfstandig ondernemer

Huidige functie binnen of namens D66:
Initiatiefnemer en voorzitter PRIDE66, sinds 2013

Vroegere functies binnen of namens D66:
2015-2017 Bestuurslid D66 Amsterdam, portefeuille debatten en evenementen

2013-2015 Bestuurslid D66 Amsterdam Nieuw-West, portefeuille evenementen
2012-2013 Permanente Programmacommissie D66 Amsterdam Nieuw-West

Andere maatschappelijke functies:
Heden Ambassadeur Share Network
2011-2015 bestuurslid Pink Nieuw-West
2002-2008 Voorzitter VVE

90’s - Schrijver beleidsplannen en bestuurslid tafeltennisclub
90’s - vrijwilliger Aids Fonds & Jeugd Rode Kruis

Bent u momenteel lid van een vertegenwoordigend lichaam?
Nee

In het verleden actief geweest voor een andere partij?
Nee

Motivatie

D66 is in de afgelopen jaren gegroeid. Bij groei is aanpassing nodig. Vernieuwing hoort bij een progressieve partij. Het is nu tijd om kritisch naar onszelf en onze organisatie te kijken. Vernieuwing moet gebeuren vanuit de vereniging zelf. Met input van de nieuwe generatie leden. Met een scherpe, onbevooroordeelde blik op de huidige organisatie. Wat gaat er goed, wat kunnen we aanpassen en wat moeten we verbeteren. Dit is hét moment.

Dat het tijd is voor vernieuwing bij D66 zien we aan het ontstaan van initiatieven als de opfrissing. Leden zeggen toe te zijn aan vernieuwing van de verenigingsstructuur, versterking van het verenigingsgevoel en verbinding tussen de afdelingen en landelijk.

Ik heb jarenlange ervaring in besturen van organisaties. Ik heb veel met vrijwilligersorganisaties gewerkt. Ik weet hoe vrijwilligers te stimuleren, enthousiasmeren en motiveren zodat zij zich kunnen ontplooien en bij kunnen dragen aan een krachtige en slagvaardige vereniging.

D66 is zo’n fantastische vereniging. Actief zijn binnen onze vereniging is leuk. Je krijgt er veel voor terug. We moeten de komende jaren hard werken om dit te behouden. Tegelijkertijd willen we het aantal actieve leden laten groeien, wat de slagkracht en zichtbaarheid van de afdelingen en de partij verhoogt. Daarnaast moeten we ruimte creëren voor nieuwe ideeën en initiatieven en waardering blijven uiten voor bestaande initiatieven.

D66 is een vereniging waar mensen die wat willen doen, voor en met onze idealen de ruimte krijgen. Dat moet duidelijk zijn richting huidige en potentiële leden. De komende jaren wil ik met hart en ziel, samen met de afdelingen en actieve leden, een nieuwe richting voor onze vereniging inslaan. Zodat binnen de vereniging, maar ook daarbuiten, duidelijk is dat D66 is een vereniging waar je bij wilt horen. Waar met onze idealen resultaten worden behaald. En waar iedereen aan mee mag en kan werken.