Congres 105

Kandidaten

Elbert Jan van Doorn-Smeulers

Landelijke Verkiezingscommissie
(lid)
  • Geboortedatum: 05 January 1979
  • Woonplaats: Den Haag

Wat is uw beroep of maatschappelijke functie? 

Raadsadviseur/plv. Griffier gemeenteraad Molenwaard 

Wat is uw huidige functie binnen of namens D66? 

  • Secretaris afdelingsbestuur D66 Den Haag 

Vroegere functie(s) binnen of namens D66 

  • Maart 2006 - maart 2008 Burgerraadslid gemeenteraad Zwijndrecht
  • Feb. 2010 - juli 2015 medewerker Landelijk Bureau 

Andere maatschappelijke functies 

Sinds 2014 voorzitter stembureau gemeente Den Haag 

Bent u momenteel lid van een vertegenwoordigend lichaam?  

Nee 

Heeft u voor een andere partij dan D66 een vertegenwoordigende- of partijfunctie vervuld?  

Nee 

Motivatie  

Vertrouwen in de democratie staat of valt bij een goed en eerlijk verlopen verkiezingsproces. Dat geldt voor verkiezingen voor de gemeenteraad of Tweede Kamer, maar uiteraard ook binnen onze eigen partij. De Landelijke Verkiezingscommissie is het orgaan binnen onze partij die integere verkiezingsprocessen moet bewaken. Met mijn ervaring, kennis en kunde wil ik daar een bijdrage aan leveren.