Congres 107 in Rotterdam

Kandidaten

Daniel Jacobs

Lid Landelijke Verkiezingscommissie
 • Geboortedatum: 30 april 1999
 • Woonplaats: Cuijk

Beroep of maatschappelijke functie:

 • Student aan de Radboud Universiteit

Huidige functie binnen of namens D66:

 • Kandidaat-raadslid gemeente Cuijk
 • Lid verkiezingscommissie Cuijk
 • Lid Studentencampagnecommissie Rijk van Nijmegen
 • Oktober 2017 – januari 2018: Verkiezingsprogramma commissie Cuijk
 • Technisch voorzitter Jongerenraad Cuijk (in oprichting)
 • Lid commissie Burgerbegroting gemeente Cuijk

Vroegere functies D66:

 • Mei 2017 – september 2017: Campagnecoördinator

Andere maatschappelijke functies:

 • Secretaris Promotie Jonge Democraten Arnhem-Nijmegen

   

Lid van een vertegenwoordigend lichaam?

 • Nee

Namens een andere partij dan D66 een functie vervuld?

 • Nee

Toelichting op kandidatuur:

Beste lezer,

Ik ben Daniel Jacobs en ik ben 18 jaar. Jong, maar wel al heel actief en ambitieus binnen D66. Op lokaal niveau met het bijwonen van fractievergaderingen en nu als nr. 5 op de kieslijst in de gemeente Cuijk. Regionaal bij de jonge democraten & het Rijk van Nijmegen en de volgende stap die ik wil maken is landelijk mijn steentje bijdragen. Als jongere kan ik met mijn jonge geest, kritisch denkvermogen en mijn warme hart voor de partij een mooie aanvullende bijdrage leveren aan de commissie.

Waarom de LVC? Dat heeft te maken met eigenschappen die een lid van de LVC moet hebben. Momenteel studeer ik rechten aan de Radboud Universiteit en bij deze studie komen veel van de benodigde eigenschappen voor. Zo moet je goed kunnen analyseren, besluitvaardig zijn en natuurlijk de regels volgen. In mijn huidige bestuursfunctie heb ik juist weer geleerd om netwerkgericht te zijn en heb ik beter leren onderhandelen.

Voor D66, in de gemeente Cuijk, ben ik vanwege het terugtreden van één van de commissieleden sinds kort ook lid van de verkiezingscommissie. Ik vind dit interessant, maar tegelijkertijd besef ik me de grote verantwoordelijkheid ten aanzien van het goed toepassen van de reglementen en procedures.

Zo ben ik van mening dat de komende 3 jaar die ik, als ik verkozen word tot lid van de LVC, van groot belang zijn. We zijn onderdeel van de coalitie wat natuurlijk al voor extra druk zorgt, maar ook de gemeenteraadsverkiezingen staan 21 maart alweer voor de deur. De belangrijkste graadmeter voor de coalitie zullen toch wel de Provinciale Statenverkiezingen zijn. Het dan is van groot belang om als lid van de LVC alles zo soepel mogelijk te laten verlopen en problemen te voorkomen of zo adequaat mogelijk op te lossen.