Congres 107 in Rotterdam

Kandidaten

Claudia van Bruggen

Lid Geschillencollege
  • Geboortedatum: 21 april 1980
  • Woonplaats: Zwolle

Beroep of maatschappelijke functie:

  • Jurist, Vrije Universiteit Amsterdam

Huidige functie binnen of namens D66:

  • Gemeenteraadslid D66 Zwolle

Vroegere functies D66:

  • 2012-2014 bestuurslid afdeling Zwolle
  • 2012-2015 campagneleider voor GR'14 en PS'15

Andere maatschappelijke functies:

  • Wijkhoofd Dierenbescherming Nederland

Lid van een vertegenwoordigend lichaam?

  • Ja, Gemeenteraad Zwolle

Namens een andere partij dan D66 een functie vervuld?

  • Nee

Toelichting op kandidatuur:

Conflicten zijn er om opgelost te worden. En om van te leren. Of het nu aan de keukentafel is of in de rechtszaal, het zoeken naar oplossingen vraagt om openheid en vertrouwen. Mijn naam is Claudia van Bruggen en graag stel ik mij kandidaat als lid van de geschillencommissie binnen D66.

Het lijkt me boeiend en interessant om binnen onze mooie vereniging een steentje te kunnen bijdragen aan het belangrijke werk van deze commissie. Geschillen ontstaan vaak door miscommunicatie, of misinterpretatie. Op basis van de regels die we met elkaar hebben afgesproken is onze vereniging uitgegroeid tot een professionele club, zonder die regels zijn we nergens. Tegelijkertijd ben ik wars van starheid en geloof ik in luisteren naar en leren van elkaar. Ik hoop dat ik van u de kans krijg mijn talent hiervoor verder te ontplooien. Ik dank u in dat geval voor uw vertrouwen in mij en eerlijk is eerlijk, ik hoop u in de functie van lid van de geschillencommissie niet al te vaak te treffen.