Congres 107 in Rotterdam

Kandidaten

Bastiaan Winkel

Voorzitter Besluitvormingscommissie
 • Geboortedatum: 20 maart 1973
 • Woonplaats: Den Haag

Beroep of maatschappelijke functie:

 • Beleidsadviseur ministerie van Justitie en Veiligheid

Huidige functie binnen of namens D66:

 • voorzitter Besluitvormingscommissie
 • secretaris politiek Regio Zuid-Holland
 • Vroegere functies D66: 2017:
 • kandidaat Tweede Kamer (nr 34)
 • vanaf 1989: diverse bestuursfuncties binnen Jonge Democraten en D66

Andere maatschappelijke functies:

 • SchuldHulpMaatje regio Den Haag

Lid van een vertegenwoordigend lichaam?

 • Nee

Namens een andere partij dan D66 een functie vervuld?

 • Nee

Toelichting op kandidatuur:

De afgelopen drie jaar was ik met veel enthousiasme voorzitter van de besluitvormingscommissie. Met de overige leden van de BVC heb ik mij ingezet om de stem van individuele leden hoorbaar te laten zijn binnen onze partij: Het systeem van online e-voting is verder geperfectioneerd en is nu ook beschikbaar voor regio’s en afdelingen. Door slimme toepassingen te gebruiken zijn we er in geslaagd om te stemmen over meer dan 800 amendementen die waren ingediend op ons verkiezingsprogramma. Een wijziging in het Huishoudelijke Reglement garandeert voldoende behandeltijd voor politieke moties. Allemaal maatregelen die het mogelijk maken dat het aantal leden van onze partij blijft groeien zonder dat we onze uitgangspunten als het individuele stemrecht van elk lid opzij hoeven te zetten. Toch blijven er voldoende uitdagingen over. Bijvoorbeeld ten aanzien van de vraag hoe we op constructieve wijze het politieke debat binnen onze partij kunnen bevorderen. Of hoe we als Congres kunnen borgen dat er ook daadwerkelijk iets gebeurt met de uitspraken die we doen. Zie daar de onderwerpen waar ik de komende jaren met de overige leden van de BVC graag mee aan de slag zou willen. Ik vraag u dan ook mijn mandaat als voorzitter van de besluitvormingscommissie met nog eens drie jaar te verlengen.