Congres 107 in Rotterdam

Kandidaten

Azar Moshaver

Lid Besluitvormingscommissie
 • Geboortedatum: 21 mei 1961
 • Woonplaats: Den Haag

Beroep of maatschappelijke functie:

 • Oktober 2004 – heden: Projectleider 'Psychosociale Gezondheid en Schulden', gemeente Amsterdam (betaald)

Huidige functie binnen of namens D66:

 • Juli 2015 – heden: Lid “Klankbordgroep Familie van Nu” Fractie Tweede Kamer - D66
 • Juli 2015 – heden: Vrijwilliger Hans van Mierlo Stichting –D66
 • April 2016 – heden: Secretaris Commissie Samenhang & Diversiteit D66 – Den Haag

Vroegere functies D66:

 • Maart 2016 – februari 2018: Bestuurslid landelijke thema- afdeling Economie D66 (Penningmeester)

Andere maatschappelijke functies:

 • Januari 2014 – heden: Voorzitter Amnesty International Den Haag (vrijwillig)
 • Maart 2013 – Maart 2014: Bestuurslid Nederlandse Vereniging voor Vrouwenbelangen (vrijwillig)
 • Maart 2010 – Maart 2014: Penningmeester International Vrouwen Salon Rotterdam (vrijwillig)

Lid van een vertegenwoordigend lichaam?

 • Nee

Namens een andere partij dan D66 een functie vervuld?

 • Nee

Toelichting op kandidatuur:

Ruim 30 jaar geleden arriveerde ik op uitnodiging van de Nederlandse regering als politiek vluchteling in Nederland. Als alleenstaande moeder van twee kinderen heb ik hier een nieuw bestaan kunnen opbouwen. Intussen ben ik al vele jaren fulltime werkzaam binnen het Sociaal Domein bij de gemeente Amsterdam. Daarnaast heb ik de eer om voorzitter van Amnesty International Den Haag te zijn. Ook ben ik al vele jaren actief lid van D66. Vanuit mijn passie om het verschil te maken en een bijdrage te leveren aan het succes van mijn partij stel ik mij hierbij kandidaat als lid van de Besluitvormingscommissie van D66. Deze commissie heeft, zoals in uw profielbeschrijving staat, zowel een adviserende als een toezichthoudende rol. Deze combinatie van inhoudelijke en ‘protocollaire’ zaken past bij mijn persoonlijkheid, en sluit ook aan bij mijn loopbaan, (bestuurlijke) nevenactiviteiten en ambities. Vanuit die verschillende hoedanigheden beschik ik over de door u gewenste politieke sensitiviteit, onderhandelingstalent, visie, besluitvaardigheid en analytisch vermogen. Daarnaast beschik ik over een groot netwerk, zowel binnen als buiten de partij. Wat ik wellicht als extra kan bieden is het volgende. Met mijn achtergrond ben ik een ervaringsdeskundige op het gebied van integratie en diversiteit. Ik weet wat nodig is voor mensen om de regie over hun leven in eigen handen te nemen, maar dan wel met ondersteuning vanuit de maatschappij. Vanuit die visie wil ik de sociale kant van onze partij verder helpen uitbouwen. Binnen D66 heb ik in de loop der jaren de nodige ervaring (en bekendheid) opgebouwd. Zo ben ik de eerste vrouwelijke bestuurder van de landelijke ‘Thema-Afdeling Economie’ geweest. Verder ben ik de secretaris van de ‘Commissie Samenhang & Diversiteit’ D66 - Den Haag en lid van de ‘Klankbordgroep Familie van Nu’. Ik heb ook meegeholpen aan de totstandkoming van het Verkiezingsprogramma TK-Verkiezingen 2017.