Congres 108 in 's-Hertogenbosch

Behandeling moties en amendementen

11.10 - 12.00 uur Pre-behandeling politieke moties


Sessie A: Mens en Democratie

Behandeling van de moties PM 108.01.A t/m PM 108.11.A

Sessie B: Duurzaamheid

Behandeling van de moties PM 108.12.B t/m PM 108.22.B

Sessie C: Economie en Financiën

Behandeling van de moties PM 108.23.C t/m PM 108.28.C


12.25 - 14.20 uur Plenaire besluitvorming


Blok 1: Resolutie Democratie van Nu

Behandeling van de amendementen op de Resolutie (RA 108.01 tot en met RA 108.37).

Behandeling van de resolutie als geheel.

Moties op de amendementen (RM 108.01 tot en met RM 108.04).

Resolutie Democratie van Nu met regelnummers

Alle ingediende amendementen over de resolutie

Blok 2: Partijfinanciën

Jaarrekening 2017

Begroting 2019

Blok 3: Organisatorische Moties 

Alle ingediende organisatorische moties 

Blok 4: Actuele Politieke Moties

Actuele politieke moties (APM 108.01 tot en met APM 108.03)

Blok 5: Dividendbelasting

Drie politieke moties over dividendbelasting (PM 108.01.D tot en met PM 108.03.D)

Blok 6: Overige Politieke Moties 

Besluitvorming over de moties uit de deelsessies A, B en C.

Blok 7: Congresvoorstel toevoegen lijstduwer kandidatenlijst Europese Verkiezingen 

Congresvoorstel lijstduwer verkiezingen Europees Parlement


Betekenis van afkortingen

PM = Politieke Motie

RA = Amendement op de resolutie

RM = Motie m.b.t. de resolutie

AOM = Algemeen Organisatorische Motie

APM = Actuele Politieke Motie


Moties eindigend op .A = pre-behandeling van de motie in deelsessie A

Moties eindigend op .B = pre-behandeling van de motie in deelsessie B

Moties eindigend op .C = pre-behandeling van de motie in deelsessie C

Moties eindigend op .D = motie m.b.t. dividendbelasting. Behandeling vindt plaats in de plenaire zaal.